Wśród naszej oferty znajduje się również wykonywanie charakterystyki energetycznej projektowanego budynku, oraz świadectw charakterystyki energetycznej.

 • Pracujemy na oryginalnym, polskim oprogramowaniu ArCADiaTermo 10.0. Zlecenia wykonujemy na terenie całej Polski.
 • Wykonujemy również Analizy zastosowania alternatywnych i odnawialnych źródeł energii do projektów budowlanych oraz użytku indywidualnego tzw. OZE.
 • Dla biur nieruchomości, spółdzielni, wspólnot, jednostek miejskich, deweloperów, architektów, notariuszy, klientów indywidualnych oraz zarządców nieruchomości - przy stałej współpracy i większej ilości obniżamy ceny.

Jakie dokumenty potrzebujemy do realizacji świadectw:

Dla lokali mieszkalnych lub usługowych do wykonania certyfikatu potrzebujemy:

Zdjęcie budynku w którym znajduje się lokal (jeżeli brak zdjęcia - wykonamy), adres lokalu, powierzchnię (dokładną z aktu notarialnego lub księgi wieczystej), kubaturę lokalu (wysokość pomieszczenia x powierzchnia), informację z jakich materiałów wykonane są ściany i stropy (warstwy przegród) oraz okna z wymiarami (współczynnik przenikania ciepła U), w przypadku poddasza dach lub stropodach, system ogrzewania lokalu, system ogrzewania wody (lokalne źródło piec gazowy, pompa ciepła, piece na paliwo stałe lub ogrzewanie miejskie).

W przypadku braku materiałów możemy wykonać inwentaryzację w odrębnej wycenie.

Dla domów jednorodzinnych, wielorodzinnych i innych obiektów np. hotele, biura, magazyny etc. do wykonania certyfikatu potrzebujemy:

Zdjęcie budynku, adres budynku lub nr działki, jeżeli jest to nr ewidencyjny działki, obręb,  powierzchnię całkowitą i użytkową (dokładną z projektu lub aktu notarialnego lub księgi wieczystej), pow. zabudowy i kubaturę, informację z jakich materiałów wykonane są podłoga na gruncie ściany, stropy, dach lub stropodach  (warstwy przegród), okna z wymiarami (współczynnik przenikania ciepła U), system ogrzewania budynku, system ogrzewania wody  (lokalne źródło piec gazowy, pompa ciepła, piece na paliwo stałe lub ogrzewanie miejskie), alternatywnie fotowoltaika, systemy solarne, klimatyzacja, wentylacja mechaniczna.

W przypadku braku materiałów możemy wykonać inwentaryzację w odrębnej wycenie.

Jeżeli są w obiektach: informacja o fotowoltaice, klimatyzacja, wentylacja mechaniczna.

Jeżeli nie wiesz, jakie materiały są potrzebne, prześlij mail na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wyślemy listę.

Co to jest Świadectwo Charakterystyki Energetycznej?

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej (nazywane potocznie także certyfikatem energetycznym lub świadectwem energetycznym) to dokument zawierający określenie wielkości energii odniesionej do jednostki powierzchni o regulowanej temperaturze powietrza w budynku lub części budynku. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest dokumentem wymaganym m.in. dla budynków użyteczności publicznej oraz budynków/lokali przeznaczonych na wynajem bądź sprzedaż.

Osoba chcąca wykonywać Świadectwa Charakterystyki Energetycznej musi posiadać uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych oraz być zarejestrowana w wykazie osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, prowadzonym przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Sprawdź nas w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków MIiB:

https://rejestrcheb.mib.gov.pl/rejestr-uprawnionych

Aktualne podstawy prawne dotyczące świadectw charakterystyki energetycznej budynków:

 • Ustawa Prawo budowlane Dz.U. 2007 Nr 191 poz. 1373 z późniejszymi zmianami.
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.

Maksymalne wartości EP:

Lp

 

Rodzaj budynku

Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika EPH+Wna potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej [kWh/(m2rok)]

od 1.01.2014 r.

od 1.01.2017 r.

od 1.01.2021 r.*)

1

 

Budynek mieszkalny:

a) jednorodzinny

120

95

70

b) wielorodzinny

105

85

65

2

 

Budynek zamieszkania zbiorowego

95

85

75

3

 

Budynek użyteczności publicznej:

a) opieki zdrowotnej

390

290

190

b) pozostałe

65

60

45

4

 

Budynek gospodarczy, magazynowy i produkcyjny

110

90

70

*) Od 1 stycznia 2019 r. - w przypadku budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością.

 

Przeprowadzamy certyfikację energetyczną dla:

 • Lokale mieszkalne
 • Lokale usługowe
 • Budynki mieszkalne jednorodzinne
 • Budynki mieszkalne wielorodzinne
 • Budynki zamieszkania zbiorowego (hotele, motele, hostele, pensjonaty)
 • Budynki użyteczności publicznej (Biura, Urzędy, Galerie etc.)
 • Budynki przemysłowe (kotłownie, fabryki, lakiernie, warsztaty etc.)
 • Budynki magazynowe i hale.
 • Dla części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno - użytkową

 

W zakresie:

 • wykonywanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego
 • wykonywanie charakterystyki energetycznej projektowanego budynku - wycena
 • analiza zastosowania alternatywnych lub odnawialnych źródeł energii - wycena

 

Oferujemy przystępną cenę dla klienta, przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów usługi.

Cennik tutaj