Dr inż. architekt DARIUSZ KRONOWSKI

tel. 692 415 013

MPOIA, Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
wpis w Małopolskiej Okręgowej Izbie Architektów MP-1449 od 2008 roku

Pracownik Politechniki Krakowskiej

nr w rejestrze uprawnionych audytorów do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej 10973 od 2014 roku

 

Mgr inż. architekt SANDRA KRONOWSKA

tel. 600 926 466

MPOIA, Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
wpis w Małopolskiej Okręgowej Izbie Architektów MP-1724 od 2011 roku

nr w rejestrze uprawnionych audytorów do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej 11378 od 2014 roku

Sprawdż nas w Centralnym Rejestrze Osób Uprawnionych:

Cetralny Rejestr Charakterystyki Energetycznej Budynków