Certyfikaty energetyczne, Świadectwa energetyczne, Kraków i okolice, Polska

Certyfikaty wykonujemy od 2009 roku. Pracujemy na licencjonowanym oprogramowaniu do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej i projektowanej charakterystyki energetycznej budynku ARCADIA -TERMO 10.0 uwzględniającym najnowsze przepisy. Wykonujemy również Analizy zastosowania alternatywnych i odnawialnych źródeł energii do projektów budowlanych oraz użytku indywidualnego.

Posiadamy ubezpieczenie OC, legitymujemy się uprawnieniami budowlanymi, należymy do Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP, a także posiadamy wpisy do Centralnego rejestru charakterystyki energetycznej na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Zgodnie z dyrektywą unijną jesteśmy upoważnieni do realizacji świadectw charakterystyki energetycznej na terenie Polski.

CERTYFIKATY WYKONUJEMY  od 250zł brutto dla lokali oraz od 500zł brutto dla budynków jednorodzinnych dla budynków wielorodzinnych lub budynków wielorodzinnych z lokalami wycena indywidualna, dla obiektów użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego wykonujemy ofertę w zależności od powierzchni. Cena uzależniona jest od powierzchni.

TAKIEGO ŚWIADECTWA POTRZEBUJĄ PAŃSTWO PRZY SPRZEDAŻY BĄDŹ WYNAJMIE DOMU LUB MIESZKANIA, A TAKŻE PRZY ODDANIU DO UŻYTKOWANIA I TERMOMODERNIZACJI PO 28 KWIETNIA 2028 R.

Co to jest Świadectwo Charakterystyki Energetycznej?

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej (nazywane potocznie także certyfikatem energetycznym lub świadectwem energetycznym) to dokument zawierający określenie wielkości energii odniesionej do jednostki powierzchni o regulowanej temperaturze powietrza w budynku lub części budynku. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest dokumentem wymaganym m.in. dla budynków użyteczności publicznej oraz budynków/lokali przeznaczonych na wynajem bądź sprzedaż.

Osoba chcąca wykonywać Świadectwa Charakterystyki Energetycznej musi posiadać uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych oraz być zarejestrowana w wykazie osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, prowadzonym przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Aktualne podstawy prawne dotyczące świadectw charakterystyki energetycznej budynków:

  • Ustawa Prawo budowlane Dz.U. 2007 Nr 191 poz. 1373 z późniejszymi zmianami.
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.

Pracownia Architektury Elipsa s.c. wykonuje od roku 2009 świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków oddawanych do użytkowania, budynków istniejących, a także mieszkań i lokali podlegających zbyciu lub najmowi oraz budynków podlegających termomodernizacji.

Specjalizujemy się w domach jednorodzinnych, budynkach wielorodzinnych, halach (od 200 do 5000 m2), warsztatach, budynkach użyteczności publicznej (szkoły, szpitale, dworce kolejowe, budynki urzędowe itp.) oraz zamieszkania zbiorowego (hotele, motele, akademiki itp.), biura, budynki biurowe, lokale biurowe, działalność usługowa, a także w obiektach przemysłowych o dużej kubaturze.

Celem biura jest dostarczanie usług dotyczących certyfikacji energetycznej. Ważną zaletą  jest dopasowywanie do nietypowych wymagań i oczekiwań klientów indywidualnych i firm.

Otrzymują Państwo gwarancję wykonania projektu certyfikatu energetycznego i terminu usługi. Na specjalne życzenie wykonujemy obliczenia w 24H w tej samej cenie. Załączamy aktualne uprawnienia z kontaktem do projektanta.

Służymy Państwu również wiedzą i doświadczeniem z zakresu doradztwa energetycznego.

Oferujemy przystępną cenę, przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów i krótkich terminów. Zlecenia wykonujemy na terenie całej Polski.

Zapraszamy  na stronę biura projektów PRACOWNIA ARCHITEKTURY I RYSUNKU ELIPSA S.C., przy realizacji projektu w naszej pracowni certyfikat i projektowana charakterystyka w cenie projektu

MPOIA | PROJEKTY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE